fot. SM-20100628-2-Carex_panicea-01 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex panicea (turzyca prosowata)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

szczytowy kłos z kwiatami męskimi, poniżej dwa kłosy z kwiatami żeńskimi
28.06.2010, Góry Stołowe, Pasterka · copyright © by Michał Smoczyk