fot. sm-14-dendranthema_zawadzkii1 (783×480) — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dendranthema zawadzkii

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

zbiorowisko: Ass.Dendranthemo-Seslerietum variae; 13.08.1998, Pieniny, masyw Trzech Koron, skałka wapienna
copyright © by Michał Smoczyk