(zespół) Ass.Dendranthemo-Seslerietum variae Grodzińska et Jasiewicz in Dzwonko et Grodzińska 1979

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Dendranthemo-Seslerietum variae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Dendranthemo-Seslerietum variae

Helianthemum alpestre ssp. rupifragum (posłonek alpejski skalny)
Erysimum wittmannii (pszonak Wittmanna)
Centaurea triumfettii (chaber barwny)
Sesleria varia (sesleria skalna)
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Dendranthemo-Seslerietum variae

Dendranthema zawadskii (chryzantema Zawadzkiego)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Dendranthemo-Seslerietum variae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Seslerion tatrae (naturalne murawy wysokogórskie na podłożu wapiennym) — związek tatrzański, endemiczny

Ranunculus oreophilus (jaskier skalny)
Silene acaulis (lepnica bezłodygowa)[ssp. pannonica]
Salix alpina (wierzba alpejska)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)[var. intermedia]
Oxytropis carpatica (ostrołódka karpacka)
Thesium alpinum (leniec alpejski)[regionalnie]
Pedicularis oederi (gnidosz dwubarwny)
Thymus pulcherrimus (macierzanka nadobna)
Bellidiastrum michelii (stokrotnica górska)
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
Carex sempervirens (turzyca zawsze zielona)[ssp. tatrorum]
Sesleria tatrae (sesleria tatrzańska)
Festuca versicolor (kostrzewa pstra)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Seslerietalia variae (naturalne nawapienne murawy wysokogórskie w piętrze halnym) — ChCl

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Seslerietea variae (wysokogórskie murawy nawapiene)

Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)[ssp. gerardii]
Helianthemum alpestre ssp. rupifragum (posłonek alpejski skalny)
Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum (posłonek rozesłany wielkokwiatowy)
Biscutella laevigata (pleszczotka górska)
Dryas octopetala (dębik ośmiopłatkowy)
Potentilla crantzii (pięciornik alpejski)
Astragalus australis (traganek jasny)
Oxytropis campestris (ostrołódka polna)
Gentiana clusii (goryczka krótkołodygowa)
Gentiana verna (goryczka wiosenna)
Scabiosa lucida (driakiew lśniąca)
Bartsia alpina (bartsja alpejska)[regionalnie, ?]
Pedicularis verticillata (gnidosz okółkowy)
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Sesleria varia (sesleria skalna)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Dendranthemo-Seslerietum_variae.htm"> Dendranthemo-Seslerietum variae - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>