(zespół) Ass.Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae Pawł., Sokoł. et Wallisch 1928

zespół kostrzewy i mietlicy alpejskiej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae

Callianthemum coriandrifolium (rutewnik jaskrowaty)
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
Alchemilla flabellata (przywrotnik siwy)
Pachypleurum simplex (nibymarchwica pojedyncza)
Antennaria carpatica ssp. carpatica (ukwap karpacki typowy)
Hieracium (jastrzębiec)[sp.]
Lloydia serotina (lilijka alpejska)
Carex fuliginosa (turzyca przydymiona)
Agrostis alpina (mietlica alpejska)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Seslerion tatrae (naturalne murawy wysokogórskie na podłożu wapiennym) — związek tatrzański, endemiczny

Ranunculus oreophilus (jaskier skalny)
Silene acaulis (lepnica bezłodygowa)[ssp. pannonica]
Salix alpina (wierzba alpejska)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)[var. intermedia]
Oxytropis carpatica (ostrołódka karpacka)
Thesium alpinum (leniec alpejski)[regionalnie]
Pedicularis oederi (gnidosz dwubarwny)
Thymus pulcherrimus (macierzanka nadobna)
Bellidiastrum michelii (stokrotnica górska)
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
Carex sempervirens (turzyca zawsze zielona)[ssp. tatrorum]
Sesleria tatrae (sesleria tatrzańska)
Festuca versicolor (kostrzewa pstra)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Seslerietalia variae (naturalne nawapienne murawy wysokogórskie w piętrze halnym) — ChCl

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Seslerietea variae (wysokogórskie murawy nawapiene)

Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)[ssp. gerardii]
Helianthemum alpestre ssp. rupifragum (posłonek alpejski skalny)
Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum (posłonek rozesłany wielkokwiatowy)
Biscutella laevigata (pleszczotka górska)
Dryas octopetala (dębik ośmiopłatkowy)
Potentilla crantzii (pięciornik alpejski)
Astragalus australis (traganek jasny)
Oxytropis campestris (ostrołódka polna)
Gentiana clusii (goryczka krótkołodygowa)
Gentiana verna (goryczka wiosenna)
Scabiosa lucida (driakiew lśniąca)
Bartsia alpina (bartsja alpejska)[regionalnie, ?]
Pedicularis verticillata (gnidosz okółkowy)
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Sesleria varia (sesleria skalna)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Festuco_versicoloris-Agrostietum_alpinae.htm"> Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae (zespół kostrzewy i mietlicy alpejskiej) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>