(rząd) O.Seslerietalia variae Br.-Bl. 1926

naturalne nawapienne murawy wysokogórskie w piętrze halnym

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Seslerietalia variae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Seslerietalia variae — ChCl

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Seslerietalia variae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Seslerietea variae (wysokogórskie murawy nawapiene)