(zespół) Ass.Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae Szaf., Pawł. et Kulcz. (1923) 1927

zespół kostrzewy i seslerii tatrzańskiej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae

Cerastium eriophorum (rogownica watowata)
Androsace chamaejasme (naradka włosista)
Astragalus frigidus (traganek wytrzymały)
Hedysarum hedysaroides (siekiernica górska)
Oxytropis halleri (ostrołódka Hallera)
Saussurea alpina (saussurea alpejska)[var. borbasii]
Senecio capitatus (starzec główkowaty)
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)[regionalnie]
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Seslerion tatrae (naturalne murawy wysokogórskie na podłożu wapiennym) — związek tatrzański, endemiczny

Ranunculus oreophilus (jaskier skalny)
Silene acaulis (lepnica bezłodygowa)[ssp. pannonica]
Salix alpina (wierzba alpejska)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)[var. intermedia]
Oxytropis carpatica (ostrołódka karpacka)
Thesium alpinum (leniec alpejski)[regionalnie]
Pedicularis oederi (gnidosz dwubarwny)
Thymus pulcherrimus (macierzanka nadobna)
Bellidiastrum michelii (stokrotnica górska)
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
Carex sempervirens (turzyca zawsze zielona)[ssp. tatrorum]
Sesleria tatrae (sesleria tatrzańska)
Festuca versicolor (kostrzewa pstra)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Seslerietalia variae (naturalne nawapienne murawy wysokogórskie w piętrze halnym) — ChCl

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Seslerietea variae (wysokogórskie murawy nawapiene)

Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)[ssp. gerardii]
Helianthemum alpestre ssp. rupifragum (posłonek alpejski skalny)
Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum (posłonek rozesłany wielkokwiatowy)
Biscutella laevigata (pleszczotka górska)
Dryas octopetala (dębik ośmiopłatkowy)
Potentilla crantzii (pięciornik alpejski)
Astragalus australis (traganek jasny)
Oxytropis campestris (ostrołódka polna)
Gentiana clusii (goryczka krótkołodygowa)
Gentiana verna (goryczka wiosenna)
Scabiosa lucida (driakiew lśniąca)
Bartsia alpina (bartsja alpejska)[regionalnie, ?]
Pedicularis verticillata (gnidosz okółkowy)
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Sesleria varia (sesleria skalna)