fot. wm-00aaP0414070347 (884×679) — copyright © by Waldemar i Maria Mazur
zbiorowisko; kserotermiczne wzgórza porośnięte luźną murawą miłka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Adonis vernalis (miłek wiosenny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.04.2007, Pińczów; Skowronno Dolne [rez. Skowronno]
copyright © by Waldemar i Maria Mazur