(zespół) Ass.Fago-Quercetum petraeae R. Tx. 1955

pomorski (acidofilny) las bukowo-dębowy (subatlantycka mezotroficzna kwaśna dąbrowa typu pomorskiego)
Fago-Quercetum anonim

drzewostan bukowo-dębowy

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Fago-Quercetum petraeae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Fago-Quercetum petraeae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Fago-Quercetum petraeae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Quercetea robori-petraeae (atlantyckie lasy acydofilne)