(zespół) Ass.Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae (Hartm. 1934) Scam. et Pass. 1959

środkowoeuropejski acidofilny las dębowy (dębina trzcinnikowa)

drzewostan dębowy z sosną; buk rzadko i nielicznie

Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae
21.08.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae

Festuca ovina agg. (kostrzewa owcza (agg.))
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Quercetea robori-petraeae (atlantyckie lasy acydofilne)

Lathyrus montanus (groszek skrzydlasty)
Lonicera periclymenum (wiciokrzew pomorski)
Hieracium laevigatum (jastrzębiec gładki)
Hieracium murorum (jastrzębiec leśny)
Hieracium sabaudum (jastrzębiec sabaudzki)
Carex pilulifera (turzyca pigułkowata)
Holcus mollis (kłosówka miękka)
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy [mech])