(grupa zespołów) GrAss.dąbrowy niżowe na glebach świeżych

zbiorowiska na glebach świeżych, bez procesów glejowych; runo z obfitym udziałem krzewinek

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.dąbrowy niżowe na glebach świeżych

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające grupy zespołów (D GrAss.) GrAss.dąbrowy niżowe na glebach świeżych

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.dąbrowy niżowe na glebach świeżych

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Quercetea robori-petraeae (atlantyckie lasy acydofilne)

 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Fago-Quercetum petraeae, Ass.Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae, Ass.Molinio arundinaceae-Quercetum roboris, Ass.Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae