(zespół) Ass.Molinio (caeruleae)-Quercetum roboris (R. Tx. 1937) Scam. et Pass. 1959

środkowoeuropejski acidofilny las wilgotny (środkowoeuropejska mokra dąbrowa trzęślicowa)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Molinio (caeruleae)-Quercetum roboris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Molinio (caeruleae)-Quercetum roboris

Rubus gracilis (jeżyna ostręga)[?]
Rubus nessensis (jeżyna wzniesiona)[?]
Molinia caerulea (trzęślica modra)[dominant]
Holcus mollis (kłosówka miękka)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Molinio (caeruleae)-Quercetum roboris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Quercetea robori-petraeae (atlantyckie lasy acydofilne)

Lathyrus montanus (groszek skrzydlasty)
Lonicera periclymenum (wiciokrzew pomorski)
Hieracium laevigatum (jastrzębiec gładki)
Hieracium murorum (jastrzębiec leśny)
Hieracium sabaudum (jastrzębiec sabaudzki)
Carex pilulifera (turzyca pigułkowata)
Holcus mollis (kłosówka miękka)
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy [mech])
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Molinio_(caeruleae)-Quercetum_roboris.htm"> Molinio (caeruleae)-Quercetum roboris (środkowoeuropejski acidofilny las wilgotny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>