(zespół) Ass.Betulo pendulae-Quercetum roboris R. Tx. 1930

pomorski (acidofilny) las brzozowo-dębowy
Betulo-Quercetum anonim · Periclymeno-Quercetum pteridetosum Piotrowska 1960 · Querco roboris-Betuletum R. Tx. 1937

drzewostan dębowy

Betulo pendulae-Quercetum roboris
19.08.2004 copyright © by Piotr Sikorski
Betulo pendulae-Quercetum roboris

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Betulo pendulae-Quercetum roboris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Betulo pendulae-Quercetum roboris

Quercus robur (dąb szypułkowy)[regionalnie]
Lonicera periclymenum (wiciokrzew pomorski)[regionalnie, optimum]
Pteridium aquilinum (orlica pospolita)[regionalnie]
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Betulo pendulae-Quercetum roboris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Quercetea robori-petraeae (atlantyckie lasy acydofilne)

Lathyrus montanus (groszek skrzydlasty)
Lonicera periclymenum (wiciokrzew pomorski)
Hieracium laevigatum (jastrzębiec gładki)
Hieracium murorum (jastrzębiec leśny)
Hieracium sabaudum (jastrzębiec sabaudzki)
Carex pilulifera (turzyca pigułkowata)
Holcus mollis (kłosówka miękka)
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy [mech])