(zespół) Ass.Sambucetum nigrae Oberd. 1973

zespół bzu czarnego
Sambucetum nigrae
25.06.2004 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sambucetum nigrae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sambucetum nigrae

Sambucus nigra (bez czarny)[optimum, dominant]
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Sambucetum nigrae

Aegopodium podagraria (podagrycznik pospolity)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sambucetum nigrae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sambuco-Salicion (nitrofilne zbiorowiska krzewiasto-zaroślowe będące dalszym stadium sukcesji w procesie regeneracji lasu)

Salix caprea (wierzba iwa)
Rubus fruticosus (jeżyna krzewiasta)[coll.]
Sambucus nigra (bez czarny)
Sambucus racemosa (bez koralowy)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Atropetalia (zbiorowiska porębowe) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Epilobietea angustifolii (nirofilne zbiorowiska porębowe)

Rubus idaeus (malina właściwa)
Fragaria vesca (poziomka pospolita)
Chamaenerion angustifolium (wierzbówka kiprzyca)
Centaurium erythraea (centuria pospolita)
Myosotis sylvatica (niezapominajka leśna)
Gnaphalium sylvaticum (szarota leśna)
Carex echinata (turzyca gwiazdkowata)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
+ przechodzące Ch. z niższych jednostek  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Sambucetum_nigrae.htm"> Sambucetum nigrae (zespół bzu czarnego) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>