(zespół) Ass.Sedo-Peucedanetum oreoselini Brzeg 1988

Sedo-Peucedanetum oreoselini

18.07.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL

Sedo-Peucedanetum oreoselini
Sedo-Peucedanetum oreoselini

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sedo-Peucedanetum oreoselini

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sedo-Peucedanetum oreoselini

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Trifolion medii (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe siedlisk lasów liściastych i mieszanych) — + ChAss.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Origanetalia (światłolubne i ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Trifolio-Geranietea sanguinei (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)