(związek) All.Trifolion medii Th. Müller 1961

ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe siedlisk lasów liściastych i mieszanych

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Trifolion medii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Trifolion medii — + ChAss.

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Trifolion medii — + przechodzące z Molinio-Arrhenatherete

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Trifolion medii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Origanetalia (światłolubne i ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Trifolio-Geranietea sanguinei (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)