(związek) All.Trifolion medii Th. Müller 1961

ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe siedlisk lasów liściastych i mieszanych

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Trifolion medii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Trifolion medii — + ChAss.

Agrimonia eupatoria (rzepik pospolity)
Agrimonia procera (rzepik wonny)
Vicia sepium (wyka płotowa)
Trifolium medium (koniczyna pogięta)
Trifolium ochroleucon (koniczyna żółtobiała)
Galium mollugo (przytulia pospolita)[fo.]

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Trifolion medii — + przechodzące z Molinio-Arrhenatherete

Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Vicia cracca (wyka ptasia)
Knautia arvensis (świerzbnica polna)
Veronica chamaedrys (przetacznik ożankowy)
Campanula rotundifolia (dzwonek okrągłolistny)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Achillea millefolium s.l. (krwawnik pospolity (szeroko ujęty))
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Trifolion medii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Origanetalia (światłolubne i ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Trifolio-Geranietea sanguinei (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)

Silene nutans (lepnica zwisła)
Astragalus cicer (traganek pęcherzykowaty)
Astragalus glycyphyllos (traganek szerokolistny)
Coronilla varia (cieciorka pstra)
Lathyrus sylvestris (groszek leśny)
Lathyrus heterophyllus (groszek różnolistny)
Vicia pisiformis (wyka grochowata)
Vicia tenuifolia (wyka długożagielkowa)
Galium verum (przytulia właściwa)[fo.]
Valeriana angustifolia (kozłek wąskolistny)
Verbascum lychnitis (dziewanna firletkowa)
Clinopodium vulgare (klinopodium pospolite)
Origanum vulgare (lebiodka pospolita)
Inula conyza (oman szlachtawa)
Orchis purpurea (storczyk purpurowy)[?]
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Trifolion_medii.htm"> Trifolion medii (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe siedlisk lasów liściastych i mieszanych) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>