(grupa zespołów) GrAss.dąbrowy podgórskie na glebach świeżych

zbiorowiska na glebach świeżych, bez procesów glejowych; runo trawiasto-zielne z nielicznymi krzewinkami

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.dąbrowy podgórskie na glebach świeżych

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające grupy zespołów (D GrAss.) GrAss.dąbrowy podgórskie na glebach świeżych

Luzula luzuloides (kosmatka gajowa)
Picea abies (świerk pospolity)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.dąbrowy podgórskie na glebach świeżych

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Quercetea robori-petraeae (atlantyckie lasy acydofilne)

Lathyrus montanus (groszek skrzydlasty)
Lonicera periclymenum (wiciokrzew pomorski)
Hieracium laevigatum (jastrzębiec gładki)
Hieracium murorum (jastrzębiec leśny)
Hieracium sabaudum (jastrzębiec sabaudzki)
Carex pilulifera (turzyca pigułkowata)
Holcus mollis (kłosówka miękka)
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy [mech])
 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Fago-Quercetum petraeae, Ass.Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae, Ass.Molinio arundinaceae-Quercetum roboris, Ass.Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae
Quercus petraea (dąb bezszypułkowy)
Corylus avellana (leszczyna pospolita)
Veronica officinalis (przetacznik leśny)
Melica nutans (perłówka zwisła)
Calamagrostis arundinacea (trzcinnik leśny)
 

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.dąbrowy podgórskie na glebach świeżych

  Ass.Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae (podgórska dąbrowa acidofilna)
  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 22.02.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/dabrowy_podgorskie_na_glebach_swiezych.htm"> dąbrowy podgórskie na glebach świeżych - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>