przedwiośnie, ± marzec/kwiecień

W tym okresie kwitnie niewiele roślin a temperatury są zbyt niskie aby pszczoły mogły intensywnie zbierać nektar i pyłek. Tym niemniej jest to pierwszy okres kiedy pszczoły mogą pozyskiwać nowy pokarm, stąd wszelkie pożytki mają duże znaczenie.
śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
chętnie zbierany nektar i pyłek, kwitnie jednak bardzo wcześnie i tylko w najcieplejsze dni jest dostępny dla pszczół
krokus (Crocus)
nektar jest trudno dostępny, dobry bardzo wczesny kwiat pyłkodajny
 

wczesna wiosna, ± kwiecień

Dla rozumienia kolejności kwitnienia i zależności terminów warto obserwować fenologiczne pory roku i termiczne pory roku.
Acer platanoides
klon pospolity (Acer platanoides); wydajność miodowa 100kg z ha (1kg z dużego drzewa), kwietnie jednak zbyt wcześnie aby pszczoły mogły w pełni korzystać z tego pożytku
podbiał pospolity (Tussilago farfara)
dostarcza głównie pyłku, mniej nektaru
cebulica syberyjska (Scilla sibirica)
uprawiana w ogrodach i zdziczała po parkach i cmentarzach
przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis)
dostarcza tylko pyłku
sasanka zwyczajna (Pulsatilla vulgaris)
dostarcza tylko pyłku
miodunka (Pulmonaria)
kwitną w lasach liściastych, uprawiane w ogrodach, mają wydajność miodową do 40kg z ha
zawilec gajowy (Anemone nemorosa)
dostarcza tylko pyłku
wierzba (Salix)
różne gatunki; wydajność miodowa ±30kg z ha, pyłkowa do 45kg z ha
porzeczka czarna (Ribes nigrum)
wydajność miodowa do 70kg z ha
wiśnia pospolita (Cerasus vulgaris)
wydajność miodowa do 30kg z ha, pyłkowa do 15kg z ha
 

wiosna, ± maj

Brassica napus
rzepak (Brassica napus ssp. napus); uprawiany na olbrzymich powierzchniach, wydajność miodowa ±100kg z ha a pyłkowa do 150kg z ha
mniszek lekarski (coll.) (Taraxacum officinale coll.)
'występuje masowo, ma duża wydajność pyłkową powyżej 200kg z ha i niewielką wydajność miodową, do 20kg z ha
jasnota biała (Lamium album)
bardzo duża wydajność miodowa, do 200kg z ha i spora pyłkowa ±50kg z ha
dąbrówka (Ajuga)
wydajność miodowa nieco powyżej 100kg z ha
czeremcha zwyczajna (Padus avium)
wydajność miodowa do 40kg z ha
śliwa domowa typowa (Prunus domestica ssp. domestica)
wydajność miodowa ±30kg z ha, pyłkowa do 15kg z ha
grusza pospolita (Pyrus communis)
wydajność miodowa niska, kilka kg z ha, pyłkowa 5kg z ha
klon polny (Acer campestre)
wydajność miodowa ±50kg z ha
wiciokrzew pospolity (Lonicera xylosteum)
wydajność miodowa ±120kg z ha
jabłoń domowa (Malus domestica)
wydajność miodowa do 20kg z ha, pyłkowa ±8kg z ha
karagana syberyjska (Caragana arborescens)
wydajność miodowa ±70kg z ha
kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum)
wydajność miodowa ±50kg z ha, pyłkowa 25kg z ha
jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)
wydajność miodowa 20kg z ha, pyłkowa 50kg z ha
klon jawor (Acer pseudoplatanus)
wydajność miodowa 50kg z ha
wiciokrzew tatarski (Lonicera tatarica)
wydajność miodowa ±45kg z ha
wiciokrzew (Lonicera)
inne gatunki przeważnie mają znaczną wydajność miodową
borówka wysoka (Vaccinium corymbosum)
wydajność miodowa do 100kg z ha
borówka czarna (Vaccinium myrtillus)
wydajność miodowa do 100kg z ha
głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna)
wydajność miodowa ±15kg z ha, u innych gatunków głogów jest zwykle wyższa
 

pełnia wiosny, początek lata, ± koniec maja/czerwiec

W tym okresie kwitnie wiele kwiatów łąkowych w tym między innymi chętnie odwiedzane przez pszczoły chaber (Centaurea), kuklik zwisły (Geum rivale), wielosił błękitny (Polemonium coeruleum), żywokost lekarski (Symphytum officinale). szałwia łąkowa (Salvia pratensis), firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi), trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa) (jedna z wyższych wydajności miodowych - 700kg/ha, pospolity ale nie występuje w większej ilości), bodziszek (Geranium), czyściec prosty (Stachys recta) (wysoka wydajność miodowa - 500kg/ha), komonica zwyczajna (Lotus corniculatus). Na glebach piaszczystych, skarpach kwitną dobre pożytki pszczele: farbownik lekarski (Anchusa officinalis), rezeda żółta (Reseda lutea). roślina pastewna, wydajność miodowa ok. 100kg/ha, pyłkowa 30kg/ha'> roślina pastewna, wydajność miodowa ok. 100kg/ha, pyłkowa 30kg/ha'> roślina pastewna, wydajność miodowa ok. 180kg/ha, pyłkowa 60kg/ha'> roślina oleista i na zielony nawóz, wydajność miodowa do 100kg/ha, pyłkowa do 200kg/ha'> /

lato, czerwiec/lipiec

roślina pastewna, na plantacjach nasiennych gdzie dochodzi do pełnego kwitnięcia wydajność miodowa powyżej 100kg/ha'>

/

pełnia i koniec lata, ±lipiec/sierpień

/

koniec lata i wczesna jesień, ±wrzesień

/
Rośliny miododajne to termin potoczny dla określenia roślin pożytkowych tj. takich które dostarczają pokarmu pszczołom (pożytku pszczelego). Tym pokarmem może być nektar, pyłek kwiatowy lub spadź.
Nektar to słodki sok wydzielany w nektarnikach zlokalizowanych w lub przy kwiatach. Jest on bogaty w cukry, dostarcza energii dla podtrzymania procesów życiowych pszczoły. Miód to odwodniony nektar, jest on końcowym produktem przetwarzania przez pszczoły nektaru. W gniazdach pszczół - ulach, miód jest magazynowany w woskowych plastrach jako pokarm zapasowy na okres braku pożytków lub zimę.
Pyłek kwiatowy to drugi, równie ważny pożytek pszczeli. Dostarcza on tym owadom białka, niezbędnego dla wzrostu i rozwoju larw.
W zaleźności od przewagi któregoś z tych pożytków można mówić o dobrych roślinach pyłkodajnych lub roślinach nektarodajnych.

Poszczególne gatunki "roślin miododajnych" czyli pożytkowych różnią się swoją wartością. Wartość nektarodajną roślin określa się jako wydajność miodową - ilości kg miodu która może być wyprodukowana z hektara zwartego łanu danego gatunku przez cały okres kwitnienia.
Wydajność pyłkową roślin określa się jako ilość kg pyłku jaka może być zebrana przez pszczoły z hektara zwartego łanu przez cały okres kwitnienia danego gatunku.

Wydajność miodowa i pyłkowa waha się od kilku do kilkuset kilogramów na hektar, w zależności od gatunku rośliny. Nie jest ona jedynym czynnikiem określającym wartość pszczelarską roślin. Jest ona jeszcze wypadkową okresu kwitnienia, długości kwitnienia, masowością występowania danego gatunku oraz zwartości łanu - co określa średni czas stracony na przeloty pomiędzy kwiatami i do ula, dostępności nektaru (budowa kwiatu może utrudniać lub uniemożliwiać dostęp pszczół), konkurencji z innymi owadami - zbyt łatwo dostępny nektar, np. w kwiatach rodziny selerowatych (Apiaceae) jest w znacznym stopniu zjadany przez inne owady np. muchówki.
Niemal wyłącznie w przypadku upraw polowych mamy doczynienia z łanowym występowaniem danego gatunku miododajnego na dużym obszarze (np. rzepak (Brassica napus ssp. napus)). W przypadku roślin pastewnych i łąk mogą one być wydajniejsze w drugiej pełni lata, ponieważ aby uzyskać lepszą paszę dla zwierząt gospodarskich, pierwszy pokos rolnicy starają się wykonać przed kwitnięciem traw i roślin zielnych. W przypadku wielu roślin uprawianych nie dla nasion czy owoców, nie dopuszcza się do kwitnienia (np. czosnek cebula (Allium cepa)), chyba że na plantacjach nasiennych.
Dziko rosnące rośliny pożytkowe zwykle nie występują łanowo. Ich realną wydajność na jednostę powierzchni jest więc niższa niż maksymalna możliwa do uzyskania tylko w uprawie w ogródkach pszczelich. Wreszcie realna "miododajność" zależy od przebiegu pogody w danym roku.

Pośrednim pożytkiem pszczelim pozyskiwanym z roślin jest spadź. Są to słodkie odchody mszyc mszyc wysysających soki roślinne. Po pasażu przez pszczołę są one zamieniane na wyborny miód spadziowy. Spadź jest, w znacznej ilości produkowane na niektórych gatunkach drzew silnie opanowywanych latem przez mszyce - np. na lipach, jodłach.

Do roślin miododajnych należą rośliny dziko rosnące, niektóre rośliny uprawne i gatunki specjalnie, o bardzo wysokiej wydajności pożytkowej, uprawiane przez pszczelarzy w tzw. ogródkach pszczelarskich.

Wartość pożytkowa różnych rodzin i rodzajów roślin

Zdolność dostarczania pożytku pszczelego jest zróżnicowana w różnych grupach systematycznych roślin. Zależy ona od budowy kwiatu i strategii zapylania. W szczególności:
· większość przedstawicieli rodziny jasnotowate (Lamiaceae) cechuje się wysoką miododajnością, powyżej 100kg, w nierzadkich rekordowych przypadkach nawet 600kg/ha; u niektórych gatunków z tej rodziny budowa kwiatu utrudnia lub uniemożliwia pozyskiwanie nektaru pszczołom - np. u koniczyny łakowej (Trifolium pratense), wyki ptasiej (Vicia cracca)
· większość przedstawicieli rodziny ślazowate (Malvaceae) cechuje się wydajnością miodową w przedziale 100-200kg/ha
· gatunki z rodziny selerowate (Apiaceae) cechuje zwyklewysoka miododajnośc - powyżej 100kg/ha, budowa kwiatu sprawia jednak, że silną konkurencję dla pszczół stanowią inne owady wykorzystujące nektar
· uprawiane gatunki z rodzaju trojeść (Asclepias) mają bardzo wysoką wydajność miodową, nieraz znacznie ponad 300kg/ha
· wielu przedstawicieli rodziny astrowate s.l. (Asteraceae) ma przyzwoitą wydajność miodową powyżej 100kg/ha i dobrą pyłkową, niekóre rodzaje są wybitnie miododajne np. chaber (Centaurea)

pełnia wiosny, początek lata, ±koniec maja/czerwiec

W tym okresie kwitnie wiele kwiatów łąkowych w tym między innymi chętnie odwiedzane przez pszczoły chaber (Centaurea), kuklik zwisły (Geum rivale), wielosił błękitny (Polemonium coeruleum), żywokost lekarski (Symphytum officinale). szałwia łąkowa (Salvia pratensis), firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi), trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa) (jedna z wyższych wydajności miodowych - 700kg z ha, pospolity ale nie występuje w większej ilości), bodziszek (Geranium), czyściec prosty (Stachys recta) (wysoka wydajność miodowa - 500kg z ha), komonica zwyczajna (Lotus corniculatus). Na glebach piaszczystych, skarpach kwitną dobre pożytki pszczele: farbownik lekarski (Anchusa officinalis), rezeda żółta (Reseda lutea).
rdest wężownik (Polygonum bistorta)
występuje na podmokłych łąkach, ma dużą wydajność miodową ±350kg z ha, wydajność pyłkowa ok 40kg z ha
koniczyna biała (Trifolium repens)
rośnie dziko i uprawiana roślina pastewna, wydajność miodowa ±100kg z ha, pyłkowa 30kg z ha
koniczyna białoróżowa (Trifolium hybridum)
rośnie dziko i uprawiana roślina pastewna, wydajność miodowa ±100kg z ha, pyłkowa 30kg z ha
żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare)
wysoka wydajność miodowa do 400kg z ha, pyłkowa ±70kg z ha
sparceta siewna (Onobrychis viciifolia)
uprawiana roślina pastewna, wydajność miodowa ±180kg z ha, pyłkowa 60kg z ha
gorczyca jasna (Sinapis alba)
uprawiana jako roślina oleista i na zielony nawóz, wydajność miodowa do 100kg z ha, pyłkowa do 200kg z ha
facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia)
siana w poplonach ścierniskowych nie ma większej wartości pszczelarskiej, siana wiosną na poletkach dla pszczół jest bardzo wartościowa, wydajność miodowa to 300kg z ha a pyłkowa 180kg z ha, kwitnie ponad miesiąc
aronia czarna (Aronia melanocarpa)
wydajność miodowa 10-20kg z ha
malina, jeżyna (Rubus)
wydajność miodowa ±20kg z ha
kruszyna pospolita (Frangula alnus)
wydajność miodowa 80kg z ha
irga rozkrzewiona (Cotoneaster divaricatus)
wydajność miodowa ±190kg z ha
irga czarna (Cotoneaster niger)
wydajność miodowa do 350kg z ha
irga błyszcząca (Cotoneaster lucidus)
wydajność miodowa powyżej 300kg z ha, pyłkowa 12kg z ha
malina właściwa (Rubus idaeus)
wydajność miodowa do 200kg z ha, pyłkowa 15kg z ha
robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)
wydajność miodowa 65kg z ha, pyłkowa ±15kg z ha
śnieguliczka biała (Symphoricarpos albus)
wydajność miodowa 190kg z ha, pyłkowa ±10kg z ha
 

lato, czerwiec/lipiec

lucerna siewna (Medicago sativa)
uprawiana roślina pastewna, na plantacjach nasiennych gdzie dochodzi do pełnego kwitnięcia wydajność miodowa powyżej 100kg z ha
chaber bławatek (Centaurea cyanus)
wysoka wydajność miodowa, ponad 300kg z ha i pyłkowa 60kg z ha
szałwia okręgowa (Salvia verticillata)
kwitnie na łąkach, wydajność miodowa 300kg z ha, pyłkowa 40kg z ha, wysoką wydajność mają też inne gatunki \gt-d Salvia
ostrożeń łąkowy (Cirsium rivulare)
wydajność miodowa ±80kg z ha
jasieniec piaskowy (Jasione montana)
na glebach piaszczystych, wydajność miodowa ±160kg z ha
wierzbówka kiprzyca (Chamaenerion angustifolium)
wydajność miodowa 200kg z ha
krwawnica pospolita (Lythrum salicaria)
wydajność miodowa powyżej 200kg z ha
chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa)
wydajność miodowa do 600kg z ha
nostrzyk żółty (Melilotus officinalis)
wydajność miodowa ponad 100kg z ha, pyłkowa 30kg z ha
trojeść amerykańska (Asclepias syriaca)
wydajność miodowa do 600kg z ha
szczeć pospolita (Dipsacus sylvestris)
wydajność miodowa ponad 300kg z ha, pyłkowa 250kg z ha
cebula
wydajność miodowa na plantacji nasiennej ±100kg z ha
ślazówka turyngska (Lavatera thuringiaca)
wydajność miodowa ±170kg z ha
głowienka pospolita (Prunella vulgaris)
wydajność miodowa ±170kg z ha
lebiodka pospolita (Origanum vulgare)
wydajność miodowa ±500kg z ha
ożanka nierównoząbkowa (Teucrium scorodonia)
wydajność miodowa powyżej 600kg z ha
łyszczec wiechowaty (Gypsophila paniculata)
wydajność miodowa powyżej 300kg z ha
popłoch pospolity (Onopordum acanthium)
wydajność miodowa powyżej 100kg z ha, pyłkowa 35kg z ha
gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum)
wydajność miodowa ±300kg z ha, pyłkowa 25kg z ha
fasola wielokwiatowa (Phaseolus coccineus)
wydajność miodowa powyżej 100kg z ha
lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos)
wydajność miodowa ±200kg z ha, pyłkowa 35kg z ha, podobną wysoką wydajność ma \gt Tilia cordata i inne gatunki z rodzaju lipa
koniczyna skręcona większa (Trifolium resupinatum var. majus)
wydajność miodowa około 100kg z ha
koniczyna krwistoczerwona (Trifolium incarnatum)
wydajność miodowa 140kg z ha
macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum)
wydajność miodowa 50-150kg z ha
 

pełnia i koniec lata, ±lipiec/sierpień

sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum)
wydajność miodowa 160kg z ha
nostrzyk biały (Melilotus alba)
wydajność miodowa bardzo duża, 300-600kg z ha, pyłkowa 40-170kg z ha
chaber nadreński (Centaurea stoebe)
wydajność miodowa do 600kg z ha, pyłkowa do 260kg z ha, wysoką wydajność mają też inne gatunki chabrów
przegorzan kulisty (Echinops sphaerocephalus)
wydajność miodowa do 800kg z ha, pyłkowa ±230kg z ha, nieco niższą ale także znaczącą wydajność mają inne gatunki przegorzanów
mikołajek płaskolistny (Eryngium planum)
wydajność miodowa do 700kg z ha, pyłkowa do 100kg z ha
dynia zwyczajna
wydajność miodowa kilkadziesiąt kg z ha
mięta długolistna (Mentha longifolia)
wydajność miodowa do 600kg z ha, nieco niższą ale także dobrą wydajność miodową mają inne gatunki z rodzaju mięta
słonecznik ozdobny
wydajność miodowa do 50kg z ha, pyłkowa do 65kg z ha
niecierpek himalajski (Impatiens glandulifera)
wydajność miodowa do 700kg z ha, pyłkowa ±400kg z ha
nawłoć ogrodowa 'Nana' (Solidago ×hybrida)
wydajność miodowa ±400kg z ha, pyłkowa do 200kg z ha, podobną wysoką wydajność miodową mają inne gatunki nawłoci
winobluszcz trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata)
wydajność miodowa w przeliczeniu na ha obrośniętej płaszczyzny wysoka — 200-300kg z ha
wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris)
wydajność miodowa ±50kg z ha
 
/

koniec lata i wczesna jesień, ±wrzesień

nawłoć późna (Solidago gigantea)
wydajność miodowa do 700kg z ha, pyłkoes ±50kg z ha
nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis)
wydajność miodowa do 800kg z ha
rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica)
wydajność miodowa ±250kg z ha
bluszcz pospolity (Hedera helix)
wydajność miodowa wysoka ponad 300kg z ha — kwitną tylko stare egzemplarze, niezbyt licznie u nas spotykane
 
Rośliny miododajne to termin potoczny dla określenia roślin pożytkowych tj. takich które dostarczają pokarmu pszczołom (pożytku pszczelego). Tym pokarmem może być nektar, pyłek kwiatowy lub spadź.
Nektar to słodki sok wydzielany w nektarnikach zlokalizowanych w lub przy kwiatach. Jest on bogaty w cukry, dostarcza energii dla podtrzymania procesów życiowych pszczoły. Miód to odwodniony nektar, jest on końcowym produktem przetwarzania przez pszczoły nektaru. W gniazdach pszczół - ulach, miód jest magazynowany w woskowych plastrach jako pokarm zapasowy na okres braku pożytków lub zimę.
Pyłek kwiatowy to drugi, równie ważny pożytek pszczeli. Dostarcza on tym owadom białka, niezbędnego dla wzrostu i rozwoju larw.
W zaleźności od przewagi któregoś z tych pożytków można mówić o dobrych roślinach pyłkodajnych lub roślinach nektarodajnych.

Poszczególne gatunki "roślin miododajnych" czyli pożytkowych różnią się swoją wartością. Wartość nektarodajną roślin określa się jako wydajność miodową - ilości kg miodu która może być wyprodukowana z hektara zwartego łanu danego gatunku przez cały okres kwitnienia.
Wydajność pyłkową roślin określa się jako ilość kg pyłku jaka może być zebrana przez pszczoły z hektara zwartego łanu przez cały okres kwitnienia danego gatunku.

Wydajność miodowa i pyłkowa waha się od kilku do kilkuset kilogramów na hektar, w zależności od gatunku rośliny. Nie jest ona jedynym czynnikiem określającym wartość pszczelarską roślin. Jest ona jeszcze wypadkową okresu kwitnienia, długości kwitnienia, masowością występowania danego gatunku oraz zwartości łanu - co określa średni czas stracony na przeloty pomiędzy kwiatami i do ula, dostępności nektaru (budowa kwiatu może utrudniać lub uniemożliwiać dostęp pszczół), konkurencji z innymi owadami - zbyt łatwo dostępny nektar, np. w kwiatach rodziny selerowatych (Apiaceae) jest w znacznym stopniu zjadany przez inne owady np. muchówki.
Niemal wyłącznie w przypadku upraw polowych mamy doczynienia z łanowym występowaniem danego gatunku miododajnego na dużym obszarze (np. rzepak (Brassica napus ssp. napus)). W przypadku roślin pastewnych i łąk mogą one być wydajniejsze w drugiej pełni lata, ponieważ aby uzyskać lepszą paszę dla zwierząt gospodarskich, pierwszy pokos rolnicy starają się wykonać przed kwitnięciem traw i roślin zielnych. W przypadku wielu roślin uprawianych nie dla nasion czy owoców, nie dopuszcza się do kwitnienia (np. czosnek cebula (Allium cepa)), chyba że na plantacjach nasiennych.
Dziko rosnące rośliny pożytkowe zwykle nie występują łanowo. Ich realną wydajność na jednostę powierzchni jest więc niższa niż maksymalna możliwa do uzyskania tylko w uprawie w ogródkach pszczelich. Wreszcie realna "miododajność" zależy od przebiegu pogody w danym roku.

Pośrednim pożytkiem pszczelim pozyskiwanym z roślin jest spadź. Są to słodkie odchody mszyc mszyc wysysających soki roślinne. Po pasażu przez pszczołę są one zamieniane na wyborny miód spadziowy. Spadź jest, w znacznej ilości produkowane na niektórych gatunkach drzew silnie opanowywanych latem przez mszyce - np. na lipach, jodłach.

Do roślin miododajnych należą rośliny dziko rosnące, niektóre rośliny uprawne i gatunki specjalnie, o bardzo wysokiej wydajności pożytkowej, uprawiane przez pszczelarzy w tzw. ogródkach pszczelarskich.

Wartość pożytkowa różnych rodzin i rodzajów roślin

Zdolność dostarczania pożytku pszczelego jest zróżnicowana w różnych grupach systematycznych roślin. Zależy ona od budowy kwiatu i strategii zapylania. W szczególności:
· większość przedstawicieli rodziny jasnotowate (Lamiaceae) cechuje się wysoką miododajnością, powyżej 100kg, w nierzadkich rekordowych przypadkach nawet 600kg z ha; u niektórych gatunków z tej rodziny budowa kwiatu utrudnia lub uniemożliwia pozyskiwanie nektaru pszczołom - np. u koniczyny łakowej (Trifolium pratense), wyki ptasiej (Vicia cracca)
· większość przedstawicieli rodziny ślazowate (Malvaceae) cechuje się wydajnością miodową w przedziale 100-200kg z ha
· gatunki z rodziny selerowate (Apiaceae) cechuje zwyklewysoka miododajnośc - powyżej 100kg z ha, budowa kwiatu sprawia jednak, że silną konkurencję dla pszczół stanowią inne owady wykorzystujące nektar
· uprawiane gatunki z rodzaju trojeść (Asclepias) mają bardzo wysoką wydajność miodową, nieraz znacznie ponad 300kg z ha
· wielu przedstawicieli rodziny astrowate s.l. (Asteraceae) ma przyzwoitą wydajność miodową powyżej 100kg z ha i dobrą pyłkową, niekóre rodzaje są wybitnie miododajne np. chaber (Centaurea)
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2015 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 15.11.15 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 30.03.2014 · powstała/was created 13.04.2010

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/rosliny-miododajne.htm">Miododajne - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>