takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acantholimon glumaceum (Jaub. et Spach.) Boiss.

akantolimon błoniasty
na stronie — opis · wymagania i uprawa · acantholimon
Acantholimon glumaceum (akantolimon błoniasty)
27.07.2010 copyright © by Jacek Soboń
Acantholimon glumaceum (akantolimon błoniasty)
Acantholimon glumaceum (akantolimon błoniasty)
Acantholimon glumaceum (akantolimon błoniasty)
Acantholimon glumaceum (akantolimon błoniasty)

opis

Bylina. Zimozielona. Tworzy luźne krzewinki o średnicy 15-30(50) cm.

space

Liście letnie 2-4 cm długości, sztywne, zaostrzone, trójkątne w przekroju, letnie liście krótsze.

space

Kwitnienie w czerwcu i lipcu.

wymagania i uprawa

Naturalne stanowiska w południowym Zakaukaziu i północnozachodnim Iranie. Występuje w górach, w strefie subalpejskiej i alpejskiej w skalistych miejscach.

U nas może być uprawiana w ogrodach skalnych i alpinariach w miejscach szczególnie ciepłych i nasłonecznionych, na lekkim, przepuszczalnym podłożu.

space

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość do 10 cm · kwitnienie: 6-7

Wymagania: światło · pełne słońce · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe

Acantholimon

Do rodzaju Acantholimon należy ponad setka gatunków z rejonu środziemnomorskiego, przez Kaukaz do Azji Centralnej. Mają one stosunkowo wysokie wymagania cieplne. W warunkach polskiego klimatu daje się uprawiać w ogrodach skalnych akantolimon błoniasty (Acantholimon glumaceum).