atlas-roslin.pl

Allium paradoxum (M. Bieb.) G. Don ssp. paradoxum [🔉l·li·um *]

czosnek dziwny typowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Allium paradoxum ssp. paradoxum (czosnek dziwny typowy)
04.05.2020, Wrocław, Park Szczytnicki; copyright © by Marek Snowarski XL
Allium paradoxum ssp. paradoxum (czosnek dziwny typowy)
Allium paradoxum ssp. paradoxum (czosnek dziwny typowy)
Allium paradoxum ssp. paradoxum (czosnek dziwny typowy)
Allium paradoxum ssp. paradoxum (czosnek dziwny typowy)
XL
Allium paradoxum ssp. paradoxum (czosnek dziwny typowy)
Allium paradoxum ssp. paradoxum (czosnek dziwny typowy)
Allium paradoxum ssp. paradoxum (czosnek dziwny typowy)
Allium paradoxum ssp. paradoxum (czosnek dziwny typowy)
cechy diagnostyczne w kluczu:Allium (czosnek)kl 8447
Kwiatostan z cebulkami. W uprawie rzadko jako roślina ozdobna bardziej efektowny podgatunek bez cebulek w kwiatostanie — Allium paradoxum ssp. normale.Kwiatostan z cebulkami. W uprawie rzadko jako roślina ozdobna bardziej efektowny podgatunek bez cebulek w kwiatostanie — Allium paradoxum ssp. normale.

występowanie

Takson uprawiany.[491]
Allium paradoxum ssp. paradoxum (czosnek dziwny typowy)
XL
Allium paradoxum ssp. paradoxum (czosnek dziwny typowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Allium paradoxum ssp. paradoxum (czosnek dziwny typowy)
Od przedwojnia występuje zdziczały m.in. w Parku Szczytnickim we Wrocławiu, w większej liczbie pod krzewami. Łatwy do przeoczenia z uwagi na niepozorność, bardzo wczesne rozpoczęcie i zakończenie wegetacji.Od przedwojnia występuje zdziczały m.in. w Parku Szczytnickim we Wrocławiu, w większej liczbie pod krzewami. Łatwy do przeoczenia z uwagi na niepozorność, bardzo wczesne rozpoczęcie i zakończenie wegetacji.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Azja zachodnia i środkowa [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · o charakterze naturalnym

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200504.12.20 - Allium paradoxum ssp. paradoxum (czosnek dziwny typowy); Wrocław, Park Szczytnicki
200504-12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, Park Szczytnicki/ #5
znalezisko 20210420.1.jmak - Allium paradoxum ssp. paradoxum (czosnek dziwny typowy); Niemcy, Berlin
210420-1
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy, Berlin/ #17