Andreaea frigida Huebener

naleźlina zimna
na stronie — występowanie