Arabis turrita L.

gęsiówka wieżyczkowata
Arabis turrita (gęsiówka wieżyczkowata)
04.2009, SZ Tihany HU; copyright © by Paweł Kalinowski
Arabis turrita (gęsiówka wieżyczkowata)

cechy charakterystyczne

Krótkotrwała bylina, z przyziemną różyczką liściową i zwykle z jedną łodygą (25)40-95cm wysokości.

space

występowanie

Północna granica występowania tego gatunku przebiega przez Czechy i Słowację.