takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Aubrieta intermedia Heldr. et Orph. ex Boiss.