Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen

krasnolist krzywodzióbek
na stronie — znaleziska
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (krasnolist krzywodzióbek)
pół.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (krasnolist krzywodzióbek)
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (krasnolist krzywodzióbek)
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (krasnolist krzywodzióbek)
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (krasnolist krzywodzióbek)
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (krasnolist krzywodzióbek)
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (krasnolist krzywodzióbek)
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (krasnolist krzywodzióbek)
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (krasnolist krzywodzióbek)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.195.jmak - Bryoerythrophyllum recurvirostrum (krasnolist krzywodzióbek); pół.-zach. Niemcy
jmak.195
leg. Jarosław Makowski
/pół.-zach. Niemcy/ #14