Buxbaumia aphylla (bezlist zwyczajny)
08.05.2020, Borucice gm. Lubsza pow. brzeski; copyright © by Marek Snowarski XL
Buxbaumia aphylla (bezlist zwyczajny)
Buxbaumia aphylla (bezlist zwyczajny)
Buxbaumia aphylla (bezlist zwyczajny)
XL

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.27 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200508.2.20 - Buxbaumia aphylla (bezlist zwyczajny); Borucice gm. Lubsza pow. brzeski
200508-2
leg. Marek Snowarski
/Borucice gm. Lubsza pow. brzeski/ #4