takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Callicarpa japonica Thunb.

pięknotka japońska kalikarpa japońska
na stronie — wymagania i uprawa