atlas-roslin.pl

Calypogeia sphagnicola (Arnell et J. Pers.) Warnst. et Loeske

przyziemka torfowa
Calypogeia Calypogeia Calypogeia CalypogeiaCalypogeiaprzyziemka lazurowa (Calypogeia azurea)przyziemka szwedzka (Calypogeia suecica)

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw