Calypogeia suecica (Arnell et J.Perss.) Müll.Frib.

przyziemka szwedzka
na stronie — znaleziska