takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Campsis ×tagliabuana (Vis.) Rehder

Campsis grandiflora × radicans

wymagania i uprawa

Mieszaniec uprawianego u nas milinu amerykańskiego (Campsis radicans) i azjatyckiego, niedostatecznie mrozoodpornego, gatunku milinu wielkokwiatowego (Campsis grandiflora) o wijących się pędach. Mieszaniec ma pokrój szeroko krzaczkowaty; jest dostatecznie mrozoodporny dla uprawy w cieplejszych rejonach Polski. Kwitnie nieco wcześniej niż milin amerykański (Campsis radicans). Poza tym wymagania, uprawa i zastosowanie jak milin amerykański (Campsis radicans).
Grupa użytkowa: