atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Carex oshimensis Nakai ‘EverColor Everlime’ [🔉 ka·reks *]

turzyca oszimska ‘EverColor Everlime’