pieczennik wytworny · Cestrum elegans

Cestrum elegans (Brongn. ex Neumann) Schltdl.
Cestrum elegans (pieczennik wytworny)
08.06.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń XL
Cestrum elegans (pieczennik wytworny)
08.06.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140608.29.js - Cestrum elegans (pieczennik wytworny); OB Uniw. Wrocławskiego
140608-29
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #3