takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Colchicum hungaricum Janka var. album

Colchicum hungaricum var. album
03.2007, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070300.3.pk - Colchicum hungaricum var. album; Szczeglacin
070300-3
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1