atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cornus nuttallii Audubon [🔉 kor·nus *]

dereń Nuttalla
Cornus nuttallii (dereń Nuttalla)
Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Cornus nuttallii (dereń Nuttalla)
Cornus nuttallii (dereń Nuttalla)
Cornus nuttallii (dereń Nuttalla)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Cornus nuttallii (dereń Nuttalla)

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 7a

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #3) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_3_23.jmak - Cornus nuttallii (dereń Nuttalla); Niemcy
10_3_23
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #5

mieszaniec Cornus nuttallii Audubon

Cornus ×elwinortonii · dereń Elwina Ortona
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
Cornus florida · dereń kwiecisty »1
Benthamidia florida · Cynoxylon floridus
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]