atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cornus florida L. [🔉 kor·nus *]

dereń kwiecisty
Benthamidia florida (L.) Nakai · Cynoxylon floridus (L.) Britt. et Shaf.
Cornus florida (dereń kwiecisty)
f. rubra; 09.05.2009 copyright © by Jacek Soboń
Cornus florida (dereń kwiecisty)
Cornus florida (dereń kwiecisty)
Cornus florida (dereń kwiecisty)
Cornus florida (dereń kwiecisty)
Cornus florida (dereń kwiecisty)
Cornus florida (dereń kwiecisty)
Cornus florida (dereń kwiecisty)
Cornus florida (dereń kwiecisty)
Cornus florida (dereń kwiecisty)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Cornus (dereń)kl 2477
Cornus florida (dereń kwiecisty)
W warunkach Polski krzew do 2 – 3 m wysokości (w ojczyźnie drzewo do 10 m wysokości). Pędy cienkie, początkowo sino owoszczone, zimą brązowe.

space

Kwiaty drobne, zielonkawe, zebrane w główce (ale nie zrośnięte) na trzonku i podparte dużymi, barwnymi podsadkami wytworzonymi z silnie rozrośniętych łusek pąka kwiatowego. Wielkością wyróżniają się zewnętrzne pary podsadek (u nas mogą być zmarznięte, wtedy uwagę zwracają mniejsza, wewnętrzne pary podsadek); odwrotniejajowate na szczycie wykrojone, na początku kwitnienia połączone ze sobą w górze. Podsadki białe do czerwonych tworzą imitację okwiatu. Kwitnienie w maju tuż przed rozwojem liści.

space

występowanie

Pochodzi ze środkowej i wschodniej Ameryki Północnej.

space

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Cornus florida (dereń kwiecisty)
🌱
Walorem ozdobnym są duże, u odmian barwne, podsadki gęsto pokrywające wiosną krzew gdy jeszcze ten nie jest ulistniony. Niestety z uwagi na wysokie wymagania cieplne, w warunkach Polski krzewy, a zwłaszcza pąki kwiatowe, często przemarzają i nie kwitną lub słabo.

space

Z uwagi na niepewność co do kwitnienia (pąki często przemarzają) zdatny do amatorskiej uprawy pojedynczych krzewów.

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 7
W Polskich warunkach często przemarzają pąki kwiatowe i krzewy nie kwitną lub kwitną słabo. Literatura podaje zwykle strefę mrozoodporności szóstą — jednak w warunkach klimatu Polski trudno w tej strefie o kwitnienie i prawidłowy rozwój krzewów.

space

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie (główna/preferowana metoda):

przez szczepienie [okulizacja, latem]
przez sadzonki pędowe zielne [odmiany o słabszym wzroście, latem; 1% IBA]

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #11) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060703.64.js - Cornus florida (dereń kwiecisty); Ogród Botaniczny we Wrocławiu
060703-64
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #7
znalezisko 20090509.11.js - Cornus florida (dereń kwiecisty)
090509-11
leg. Jacek Soboń #4
znalezisko 00010000.10_3_22.jmak - Cornus florida (dereń kwiecisty); Niemcy
10_3_22
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #4
znalezisko 20070503.2.pk - Cornus florida (dereń kwiecisty); ogród botaniczny Bukareszt (Rumunia)
070503-2
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny Bukareszt (Rumunia)/ #1
znalezisko 20090516.6.pk - Cornus florida (dereń kwiecisty); Arboretum w Rogowie
090516-6
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #2
znalezisko 20220518.32.22 - Cornus florida (dereń kwiecisty); Ogród Botaniczny w Lublinie
220518-32
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny w Lublinie/ #5

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Cornus florida L. [🔉 kor·nus *]Benthamidia florida (L.) Nakai, Cynoxylon floridus (L.) Britt. et Shaf. [🔉 ci·no·ksi·lon fl·ri·dus](pl) dereń kwiecisty
(lat.) flridus, -a, -um adj.
kwiecisty, obfitujący w kwiaty; przymiotnik związany z czasownikiem florero (kwitnąć) i rzeczownikiem flos (kwiat)

mieszańce Cornus florida L.

Cornus ×rutgersensis · dereń rutdżerski
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
Cornus kousa var. kousa · dereń kousa japoński »2
Dendrobenthamia japonica
takson uprawiany [24]
Cornus ×elwinortonii · dereń Elwina Ortona
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
Cornus nuttallii · dereń Nuttalla
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]