takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Dianthus carthusianorum L. ssp. saxigenus (Schur) Dostál

goździk kartuzek skalny
na stronie — występowanie
Dianthus carthusianorum ssp. saxigenus (goździk kartuzek skalny)
var. saxigenus
Dianthus carthusianorum ssp. saxigenus (goździk kartuzek skalny)
var. saxigenus
Dianthus carthusianorum ssp. saxigenus (goździk kartuzek skalny)
var. saxigenus
Dianthus carthusianorum ssp. saxigenus (goździk kartuzek skalny)
var. saxigenus
Dianthus carthusianorum ssp. saxigenus (goździk kartuzek skalny)
var. saxigenus
Dianthus carthusianorum ssp. saxigenus (goździk kartuzek skalny)
var. saxigenus
Dianthus carthusianorum ssp. saxigenus (goździk kartuzek skalny)
var. saxigenus

występowanie

Podgatunek występujący w Karpatach Wschodnich, w piętrze wysokogórskim. W Polsce jedynie w Bieszczadach, w grupie Krzemienia, Kopy Bukowskiej i Bukowego Berda.

space

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D2. Populacja ograniczona przestrzennie, niewielki obszar zasiedlony (zwykle <20km2) lub niewielka liczba stanowisk (zwykle ≤4), co w przyszłości grozi przesunięciem taskonu, w bardzo krótkim czasie, do kategorii CR lub EX.