Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander

paroząb winnicowy