takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Digitalis parviflora Jacq.

naparstnica drobnokwiatowa
na stronie — wymagania i uprawa