atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Dioscorea nipponica Makino [🔉 di·os·ko·re·a *]

pochrzyn nippoński
Dioscorea nipponica (pochrzyn nippoński)
2021, woj. świętokrzyskie, Pińczów; copyright © by Iwona Ziółkowska
Dioscorea nipponica (pochrzyn nippoński)
Dioscorea nipponica (pochrzyn nippoński)
Dioscorea nipponica (pochrzyn nippoński)

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210000.13.wmsz - Dioscorea nipponica (pochrzyn nippoński); woj. świętokrzyskie, Pińczów
210000-13
leg. Iwona Ziółkowska
rev. Wojciech Maksymilian Szymański
/woj. świętokrzyskie, Pińczów/ #4