takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Disporum uniflorum Baker

disporum jednokwiatowe
Disporum uniflorum (disporum jednokwiatowe)
05.05.2013, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130505.42.js - Disporum uniflorum (disporum jednokwiatowe); OB Uniw. Wrocławskiego
130505-42
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #1