atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Equisetum giganteum L. [🔉 e·kwi·se·tum gi·gan·te·um]

Equisetum Equisetum Equisetum EquisetumEquisetumskrzyp arktyczny (Equisetum scirpoides)Equisetum ×meridionale