takson uprawiany [24]

Fraxinus angustifolia Vahl ssp. oxycarpa (M. Bieb. ex Willd.) Franco et Rocha Alfonso

Fraxinus oxycarpa Willd.