Funaria hygrometrica Hedw.

skrętek wilgociomierczy
na stronie — występowanie · znaleziska