takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Gentiana gracilipes Turrill

na stronie — wymagania i uprawa · znaleziska