Lamium purpureum siewka

rozwój jasnoty purpurowej
na stronie — opis · znaleziska