Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst.

tęposz nadbrzeżny
na stronie — znaleziska