Lophocolea bidentata (L.) Dumort.

płozik dwuzębny [wątrobowiec]
Lophocolea bidentata (płozik dwuzębny [wątrobowiec])

16.03.2010, Dolina Soły w Kętach-Pogórze Śląskie; copyright © by Dariusz Tlałka