Lophozia excisa (Dicks.) Dumort.

czubek wyciętolistny