atlas-roslin.pl

Mannia triandra (Scop.) Grolle

mannia skalna

występowanie

Gatunek był na liście objętych ochroną ścisłą w latach 2001 – 2004, potem z niej usunięty z racji tego, że jedyne stanowisko w polskich Karkonoszach już nie istnieje.