antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]

Mentha xcitrata Ehrh. ssp. pubescens (Willd.) TACIK

mięta pieprzowa owłosiona