Microbryum davallianum

prątniczek maleńki [mech]
Pottia davalliana (Reichenb.) C. Jens.
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw