Myosotis nemorosa siewka

rozwój niezapominajki górskiej
na stronie — znaleziska